Παναγιώτης Γουρζιώτης

Οικονομολόγος

Ο Παναγιώτης Γουρζιώτης είναι απόφοιτος του τμήματος «Οικονομικών Επιστημών» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μετέπειτα του τμήματος «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου» του Δ.Ι.Ε.Κ. Τρικάλων.

Το 2022 πραγματοποίησε με επιτυχία την πρακτική του άσκηση στην εταιρεία Βράκας & Συνεργάτες ενώ παραμένει στο ενεργητικό αυτής ως μόνιμο πλέον στέλεχος αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου χαρτοφυλάκια εταιρειών.