Δημήτρης Παπαπολυζόπουλος

Λογιστής

Ο Δημήτρης Παπαπολυζόπουλος είναι απόφοιτος του τμήματος «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου» του Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ Αθηνών.

Από την αποφοίτησή του το 2015 και έπειτα εργάστηκε ως υπεύθυνος λογιστηρίων μεγάλων εταιρειών εντός Αθηνών ενώ από το 2020 αποτελεί βασικό στέλεχος της εταιρείας Βράκας & Συνεργάτες.