ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τήρηση - ενημέρωση λογιστικών βιβλίων

Εξαιτίας των συνεχόμενων αλλαγών στη Φορολογική Νομοθεσία η προσωπική ενημέρωση των πελατών του γραφείου μας είναι συχνή. Αντιμετωπίζουμε υπεύθυνα τους πελάτες μας, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους, με ειλικρίνεια, σοβαρότητα και εχεμύθεια, αρχές που αποτελούν την βάση της κάθε συνεργασίας μας.

Τήρηση βιβλίων Β & Γ κατηγορίας

Στην περίπτωση που οι ανάγκες της επιχείρησής σας δε δικαιολογούν την ύπαρξη εσωτερικού λογιστηρίου, αναλαμβάνουμε την τήρηση του λογιστηρίου σας στην έδρα σας, εφόσον η επιχείρησή σας διαθέτει το ανάλογο λογισμικό λογιστικής διαχείρισης. Στην περίπτωση που η εταιρεία σας δε διαθέτει το ανάλογο λογισμικό, αναλαμβάνουμε την τήρηση των βιβλίων (Β ή Γ κατηγορίας) στην έδρα μας.

Ίδρυση - Μεταβολές - Διακοπές Εταιριών

Παρέχουμε εκπροσώπηση για όλες τις εργασίες που θα οδηγήσουν στην έναρξη, δημιουργία και υποβολή μισθωτηρίου, εγγράφων για άδεια ρευματοδότησης, προσκόμιση εγγράφων σε Δήμους, Νομαρχίες, Υπουργεία στην περίπτωση που απαιτούνται άδειες λειτουργίας-εγκατάστασης.

Ιακωβάκη Α. 15,
Τρίκαλα 42131
24310 78141
info@vrakas-partners.gr
Μέγεθος Γραμματοσειράς
Skip to content