ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και υποβολή των φορολογικών σας δηλώσεων με συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Βασική υποχρέωση όλων των Ελλήνων είναι η υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης η οποία όμως μπορεί να κρύβει παγίδες και κινδύνους λόγω των όλο ένα και αυξανόμενων αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο της χώρας. Μέσα από μία ουσιαστική συνάντηση ολοκληρώνουμε μαζί την υποβολή της δήλωσης την οποία και παραλαμβάνεται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

Read More »

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Η Βράκας & Συνεργάτες αναλαμβάνει την υποβολή αιτήσεων για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Ο πελάτης ενημερώνεται για την ευνοϊκότερη δυνατή λύση πριν την υποβολή της αίτησης και μετά την ολοκλήρωσή της παραλαμβάνει το δοσολόγιο μαζί την ταυτότητα οφειλής με την οποία θα εξοφλεί τραπεζικά τις δόσεις

Read More »

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

  • ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

  • ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΑ

  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Read More »

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Π.Α.Ε.