Η εταιρεία Βράκας & Συνεργάτες, λειτουργώντας από το 2011 έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο πιστών πελατών παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ενώ συνεχώς κερδίζει την εμπιστοσύνη νέων επαγγελματιών με σύγχρονες ανάγκες (ηλεκτρονικό εμπόριο, συναλλαγές εξωτερικού, νέες μορφές εταιριών).Η Βράκας & Συνεργάτες με εξειδίκευση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τον πυρήνα της ελληνικής επιχειρηματικότητας, προσφέρει ένα μεγάλο φάσμα οικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με στόχο την παροχή μιας ολοκληρωμένης λύσης προκειμένου οι επιχειρήσεις αυτές να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς. Αξιοποιώντας στο μέγιστο την επιστημονική κατάρτιση, την εμπειρία, τις γνώσεις και την τεχνολογία, η ομάδα της Βράκας & Συνεργάτες προσφέρει στον επιχειρηματία τις πιο σύγχρονες μεθόδους σε λογιστικά, φοροτεχνικά και εργατικά θέματα, αλλά και στον ιδιώτη πλήρη λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη .

0
+
ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
0
+
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ/ΟΑΕΔ
0
+
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ
ΠΕΛΑΤΕΣ
0
%
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Π.Α.Ε.